Kiplagat v Law Society of Kenya [2000] eKLR

Summary case

x123xx